Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Powiatowych Targów Pracy i Edukacji w Żninie, które odbędą się już 6 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński. Organizatorami przedsięwzięcia są Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy, pracodawcami i jednostkami edukacyjnymi. 

Ofertę Targów kierujemy do:

  • pracodawców, którzy chcieliby zaoferować wolne stanowiska pracy, pozyskać nowych pracowników, nawiązać kontakty z przedstawicielami firm i szkół oraz zareklamować swoją firmę,
  • przedstawicieli szkół wyższych i policealnych, którzy zaprezentowaliby bogatą ofertę kształcenia skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób  zamierzających podnieść swoje kwalifikacje,
  • osób poszukujących zatrudnienia lub zamierzających zmienić dotychczasowe miejsce pracy.

Targi Pracy i Edukacji są ważnym wydarzeniem, które warto rozwijać, promować, ponieważ przyczyniają się do budowania dobrych relacji i współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy. Od dziś swój udział w imprezie mogą zgłaszać pracodawcy, którzy poszukują nowych osób do zatrudnienia. Wymogi nie są wygórowane – wystarczy dysponować ofertami pracy.

Olga Berdysz
p.o. Dyrektora PUP w Żninie