Olga Berdysz
Koordynator


Iwona Kranc-Gaczkowska
Koordynator


Ewa Szarszewska
Konsultant ds. obsługi szkół i instytucji


Dominika Małecka
Konsultant ds. obsługi pracodawców


Jarosław Gwit
Konsultant ds. obsługi osób bezrobotnych


Bogusława Burzych
Konsultant ds. doradztwa zawodowego


Mariola Jurek
Konsultant ds. doradztwa zawodowego


Magdalena Marczyńska
Konsultant ds. doradztwa zawodowego